وزارت شهر سازی و اراضی

وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان که قبلا با نام وزارت شهرسازی و مسکن شناخته می‌شد، یکی از وزارت ‌های مهم کشور است. این وزارت مسئول رهنمود و تشکیل سیاست‌های شهری، حمایت از شاروالی‌ها و آماده‌سازی طرح جامع (ماستر پلان) شهری، ساختمان، حفظ و مراقبت از ساختمان‌ها است و در راستای اداره و تنظیم شهری، زیر بنا ها و خدمات شهری، بهسازی مناطق برنامه‌ریزی نشده، توسعه زمین و تهیه مسکن فعالیت می‌کند