رئیس تدارکات ملی: در تطبیق پروژه‌ها همکاری و اخلاص را در نظر گیرید

رئیس تدارکات ملی: در تطبیق پروژه‌ها همکاری و اخلاص را در نظر گیرید

جلسه مشترک به منظور فراهم‌سازی تسهیلات لازم برای تطبیق قرارداد 180 پایه کمره های امنیتی وزارت دفاع ملی میان مسؤولین تدارکات ملی، نمایندگان شرکت افغان گلوبل و وزارت دفاع ملی به رهبری مولوی عبدالباقی منصور، رئیس تدارکات ملی اداره امور برگزار شد.

این نشست امروز چهارشنبه (چهارم محرم الحرام/20سرطان) در دفتر ریاست تدارکات ملی اداره امور برگزار شد؛ سپس رئیس تدارکات ملی در مورد قرارداد تهیه و تدارک 180 پایه کمره های امنیتی ثابت و متحرک وزارت دفاع ملی صحبت نموده و خواهان وضاحت پیرامون تأخیر در تطبیق این پروژه شد.

تیم نظارت ریاست تدارکات ملی اداره امور در مورد مشکلات و تأخیر در تطبیق پروژه مذکور گزارش و یافته های خویش را که از نزدیک پروژه را مورد بررسی قرار داده بودند ارائه کرده و نظریات خویش را پیرامون موضوع بیان نمودند.

همچنان در این نشست نمایندگان وزارت دفاع ملی و شرکت افغان گلوبل پیرامون مشکلات و فراهم سازی تسهیلات لازم جهت تطبیق پروژه یادشده نظریات و پیشنهادات خویش را ابراز نموده و خواهان همکاری ریاست تدارکات ملی اداره امور در تکیمل پروژه شدند.

مولوی عبدالباقی منصور، رئیس تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی نظریات و مشکلات نمایندگان شرکت افغان گلوبل و خواست وزارت دفاع ملی را شنید و گفت که با در نظر گرفتن اسناد و دلایل هر دو جانب پیرامون تسهیلات و تطبیق قرارداد 180 پایه کمره های امنیتی وزارت دفاع ملی فیصله صورت خواهد گرفت.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.