بیست و سومین جلسه کابینه؛ در مورد تطبیق ماستر پلان شهر کابل فیصله صورت گرفت

بیست و سومین جلسه کابینه؛ در مورد تطبیق ماستر پلان شهر کابل فیصله صورت گرفت

بیست و سومین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند، امروز دوشنبه ( سوم ذوالحجه/ ۲۱ جوزا) برگزار شد که در آن در مورد شماری از موضوعات بحث و تصامیم گرفته شد.

این جلسه با تلاوت قرآنکریم آغاز شد، پس از آن بر اساس آجندا در مورد تطبیق ماستر پلان شهر کابل فیصله صورت گرفت و طبق طرزالعمل هر اداره مکلف گردید تا امور و مسؤلیت های خویش را در عرصه تطبیق ماستر پلان انجام دهند.

همچنان به وزارت امور داخله وظیفه سپرده شد تا فیصله های که در مورد تعین و تغیر مراکز ولسوالی های ولایات مختلف کشور صورت می گیرد، باید تمام ادارات در ولسوالی های تغیر شده واحد های اداری خویش را داشته باشند؛ موضوع با هیئت شریک گردد و پس از آن تصمیم واحد گرفته شود.

در این نشست همچنین در مورد ولسوالی های سرحدی کشور به وزارت های معارف، صحت عامه، فواید عامه، احیاء و انکشاف دهات و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وظیفه سپرده شد تا در هماهنگی با وزارت های سرحدات، اقوام و قبائل و امور داخله به مشکلات مردم به گونه جدی رسیدگی نموده و برای آنان خدمات بهتر ارایه نمایند.

نشست با دعای خیر خاتمه یافت.