وزارت ارشاد، حج و اوقاف

وزارت ارشاد، حج و اوقاف ، وزارت کلیدی رسیدگی به امور مذهبی در افغانستان است. وظایف این وزارت شامل ارسال حجاج به عربستان سعودی، جمع آوری درآمد مربوط به وقف و ارسال آنها به دولت در یک حساب بانکی خاص، شناسایی و کسب اموال مربوط به وقف، آموزش دختران و پسران با آموزه های اسلامی

.در مساجد و اماکن مقدس، حصول اطمینان از روابط دیپلماتیک با سفارتخانه ها و سازمان های اسلامی با سراسر جهان از طریق وزارت امور خارجه و بالا بردن آگاهی عمومی در مورد مسائل مذهبی در سطح ملی میباشد