جلسه سه جانبه به منظور نهایی ساختن قرارداد مشارکتی مارکیت خیرخواه برگزار شد

جلسه سه جانبه به منظور نهایی ساختن قرارداد مشارکتی مارکیت خیرخواه برگزار شد

ریاست تسهیل سرمایه گذاری اداره امور به منظور نهایی ساختن قرارداد بازاریابی مشارکتی مارکیت خیرخواه میان نمایندگان وزارت مالیه، شاروالی کابل و مارکیت خیرخواه جلسه برگزار نمود.

این نشست امروز دوشنبه (13 شوال المکرم/سوم ثور) در تالار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد که در آن انجنیر احمد ضیاء خالد، رئیس ریاست تسهیل سرمایه گذاری اداره امور در سخنان مقدماتی خویش اظهار خوشحالی نمود که کار ساختمان کمپلکس خیرخواه تکمیل شده است و اکنون روی قرارداد بازاریابی مشارکتی آن کار می شود.

نامبرده از سرمایه گذاران مارکیت خیرخواه اظهار قدردانی نمود که در شرایط دشوار بعد از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان، اولین پروژه است که به شکل بهتر تکمیل شده است. وی در این جلسه افزود که در افغانستان نسبت به هر زمانی زمینه سرمایه گذاری مساعد شده است.

همچنان در این جلسه نمایندگان وزارت مالیه و شاروالی کابل نظریات خویش را پیرامون قرارداد مذکور ابراز نموده و افزودند که در این مورد طرحی آماده شود که تاجر متضرر نشده و بخش های دیگر نیز زیان نکنند.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.