به منظور استفاده مؤثر از فیلوشپ‌ها جلسه هماهنگی برگزار شد

به منظور استفاده مؤثر از فیلوشپ‌ها جلسه هماهنگی برگزار شد

ریاست انسجام روابط خارجه اداره امور امارت اسلامی افغانستان به منظور استفاده درست و تطبیق فیلوشپ‌ها (برنامه های آموزشی کوتاه مدت) از مجرای درست آن جلسه هماهنگی را با اشتراک مسؤلین وزارت امور خارجه و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار نمود.

این نشست، امروز یک شنبه (30 رجب المرجب/ 22 دلو) به رهبری ریاست انسجام روابط خارجه در تالار جلسات اداره امور برگزار شد که در آن مفتی شمس الرحمن، معاون انسجام روابط خارجه ریاست عمومی اداره امور گفت: مشکلاتی که در تطبیق فیلوشپ‌ها یا برنامه‌های آموزشی وجود دارد، حل شود تا فیلوشپ‌ها به شکل درست و اساسی تنظیم شده و حق هیچ اداره ضایع نشود.

مفتی شهزاد نور راشد، رئیس اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که جهت تنظیم فیلوشپ‌ها انستیتوت خدمات ملکی با سفارت‌ها صحبت نموده است؛ وی تأکید نمود که فیلوشپ‌ها از طریق انستیتوت خدمات ملکی تطبیق گردد تا از ضیاع وقت جلوگیری شده و به شکل درست از آن استفاده شود. از جانب دیگر امین الله توحیدی، معاون ریاست فرهنگی وزارت امور خارجه یادآور شد که فیلوشپ‌ها حق اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی است با هماهنگی وزارت امور خارجه و ریاست عمومی اداره امور تنظیم و تطبیق گردد قناعت بخش بوده و مؤثر واقع می‌شود.

مصطفی صفا، مسؤل فیلوشپ‌های انستیتوت خدمات ملکی می‌گوید که سالانه هزاران فیلوشپ (برنامه های آموزشی کوتاه مدت) از کشورهای هند، جاپان، ترکیه و کوریا جهت ارتقای ظرفیت منابع بشری برای افغانستان در نظر گرفته می‌شود و ما به اساس نیازسنجی و امضای تفاهمنامه آنرا تنظیم و تطبیق می‌نماییم.

در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت که در عرصه مدیریت فیلوشپ‌ها توجه لازم صورت گیرد، فیلوشپ‌ها با هماهنگی وزارت امور خارجه و ادارات ذیربط تنظیم و تطبیق گردد، ادارات مربوط مکلف است که پروپوزل های خویش را جهت ارتقای ظرفیت کارکنان به اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی بفرستند و گزارش این نشست به مقام عالی ریاست الوزراء جهت هدایت بعدی فرستاده شود.

این جلسه با تلاوت قرآن‌کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.