۲۸ تن از کارکنان جدید التقرر اداره امور دانش اداره و منجمنت را فرا گرفتند

۲۸ تن از کارکنان جدید التقرر اداره امور دانش اداره و منجمنت را فرا گرفتند

ریاست منابع بشری ریاست عمومی اداره امور در برگزاری دور دوم برنامه های آموزشی خویش ۲۸ تن از کارکنان جدید التقرر این اداره را در بخش اداره و منجمنت فارغ نمود.

برنامه که به همین مناسبت امروز یکشبنه ( ۲۲ دلو/ رجب المرجب ۳۰) در تالار مرکز آموزشی ریاست منابع بشری برگزار شد که در آن کارکنان جدید التقرر، پس از فراگیری دانش مقدماتی پیرامون اساسات اداره و منجمنت تصدیقنامه های خویش را به دست آوردند.

نیک محمد "نیک‌مل" معاون ریاست منابع بشری ریاست عمومی اداره امور، هدف از برگزاری همچو برنامه ها را انکشاف مهارت های کارمندان جدید التقرر و همچنین آشنایی آنها با سیستم و فعالیت های اداره امور خواند.

او همچنان اضافه نمود: این برنامه آموزشی مدت دو هفته را در بر گرفت، برنامه های آموزشی ریاست منابع بشری برای کارکنان جدید التقرر به شکل دوامدار است و در مراحل بعدی، آنان سطح متوسط و عالی دانش اداره و منجمنت را آموزش خواهند گرفت.

نشست با تلاوت قرآنکریم آغاز و با دعای خیر به پایان رسید.