معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معرفی گردید
معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معرفی گردید
 
بر اساس حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی مولوی آغا جان به صفت معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری انتخاب گردیده بود که امروز طی یک مراسم؛ از طرف مولوی محمد صابر معتصم بالله معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور به مسؤلین و کارکنان آن وزارت معرفی گردید.
 
مراسمی به همین مناسبت امروز پنجشنبه ( 20 رجب المرجب/ 12 دلو) در تالار جلسات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شد که در آن، معاون مالی و اداری اداره امور حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی را پیرامون تقرر معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرائت نموده و برای او آرزوی موفقیت نمود.
 
مولوی محمد صابر معتصم بالله گفت: وطن چهار دهه جنگ را پشت سر گذاشته است، اکنون به کار و خدمت ضرورت دارد و امیدوارم معین جدیدالتقرر مسؤلیت های خویش را به وجه احسن پیش ببرد.
 
همچنین در این مراسم، عطاء الله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ضمن خوش آمدید به معین تازه گماشته شده، گفت: تغیر و تبدیل در نظام یک اصل است، وی همچنان اضافه نمود، با استفاده از کدر های وطن برای آبادانی و پیشرفت کشور باید مشترکاَ کار نمود.
 
نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز و با دعای خیر به پایان رسید.