رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری با مسؤلین شرکت 77 ترکی دیدار نمود

رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری با مسؤلین شرکت 77 ترکی دیدار نمود

انجنیر احمد ضیاء خالد، رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با رئیس شرکت براق انسال دیدار نمود و در مورد برخی از موضوعات بحث کرد.

این جلسه امروز چهار شنبه (22جمادی الاول/15 قوس) در دفتر کاری رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری ریاست عمومی اداره امور برگزار شده بود که مسؤلین شرکت 77 ترکی در مورد فاز دوم بند کجکی که از طرف این شرکت به اساس قرار مشارکت عامه و خصوصی دوام دارد؛ معلومات ارایه نمودند.

شرکت یادشده در مورد ساخت بند برق دوم سروبی و برق بادی در ولایت هرات آمادگی خویش را برای سرمایه‌گذاری نشان داده و افزود که شرکت مذکور آماده است که در بخش برق سرمایه‌گذاری خویش را گسترش دهد.

در جلسه انجنیر احمد ضیاء خالد، رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری ریاست عمومی اداره امور از مسؤلین شرکت 77 ترکی جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت در افغانستان سپاسگزاری نموده و گفت که این ریاست تلاش می‌کند در بخش سرمایه‌گذاری در کشور سهولت به میان آورده و به شرکت ترکی اطمینان هر نوع همکاری را داد.