رئیس امور فرهنگی و اجتماعی: امارت اسلامی برای حل مشکلات ملت متعهد است

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی: امارت اسلامی برای حل مشکلات ملت متعهد است

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با علمای کرام، بزرگان قومی، و متنفذین ولسوالی ده سبز کابل دیدار نموده و مشکلات آنها را شنید.

به همین مناسبت جلسه امروز چهار شنبه (22جمادی الاول/15قوس) در تالار ریاست عمومی اداره امور برگزار شده بود، با تلاوت قرآن‌کریم آغاز شد؛ سپس به اساس آجندا نمایندگان ولسوالی ده سبز سخنان خویش را بیان نمودند.

در این جلسه، مولوی سیدالرحمن رئیس شورای علمای ده سبز از حکومت‌داری امارت اسلامی ابراز خرسندی نموده و افزود که مردم این ولسوالی با امارت اسلامی اخلاص کامل دارند و به گفته ایشان امارت اسلامی بیشتر از توقع مردم برای آرامش مردم کار می‌کند.

مردم این ولسوالی از امارت اسلامی می‌خواهند که در رهایی زمین های غصب شده در این ساحه توجه جدی نماید و به همین ترتیب افزودند که در این ولسوالی در گذشته کار صورت نگرفته است و اکنون با کمبود شفاخانه، مکاتب، مدارس، زراعت، آب و در بخش های دیگری، این ساحه با مشلات مواجه است و خواهان حل آن شدند.

در جلسه، مولوی محمد اسحق آخندزاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی در سخنان خویش از قربانی مردم این ولسوالی در جهاد دوره گذشته و کنونی قدردانی نموده و افزود که امارت اسلامی به حل مشکلات مردم متعهد است و در این بخش در کنار مردم ایستاد است.

آقای آخندزاده در مورد حل مشکلات ولسوالی یادشده گفت که مشکلات مختلف یادشده را جهت حل آن با ارگان‌های مربوط شریک نموده و از طرف خود اطمینان به هر نوع همکاری داد.

ریاست امور فرهنگی و اجتماعی زیر چتر ریاست عمومی اداره امور فعالیت می‌کند که در بخش های اجتماعی، فرهنگی، علمی، صحت، ورزش و بخش های مختلف در روشنایی اصول و قوانین نافذه کار می‌کند.

به گفته نور محمد حیدری معاون ریاست مذکور از پیروزی دو باره امارت اسلامی تا اکنون با 22 ناحیه شهر کابل، ولسوالی ها و برخی نمایندگان ولایات و در حدود 80 سکتور خصوصی جلسه گرفته است، مشکلات مردم را شنیده و برای حل آن اقدامات لازم انجام داده است.
جلسه امروزی با دعای خیر پایان یافت