دو باب منزل به مالک اصلی آن سپرده شد

دو باب منزل به مالک اصلی آن سپرده شد
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان دو باب منزل را که در وزیر محمد اکبر خان شهر کابل موقعیت دارد بعد از بررسی به مالک اصلی آن تسلیم نمود.

امروز پنج شنبه دوم جمادی الاول – 25 عقرب
مولوی میا نور احمد حکیمی معاون ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمين امارت می‌گوید که هدف ما بررسی و تفکیک منازل، سپردن منازل به صاحبان اصلی آنها و رسیدگی به مشکلات مردم است و امروز دو باب منزل را بعد از بررسی به مالک اصلی آن تسلیم کردیم.

الحاج عبدالرحمن فرزند عبدالرحیم باشنده اصلی ولایت لوگر مالک اصلی منازل مذکور در حضور وکیل گذر، نیروهای امنیتی حوزده دهم پولیس و مسؤلین پس از تسلیم شدن حویلی از تلاش و بررسی ریاست منازل و جایدادهای تحت تأمین اداره امور امارت اسلامی افغانستان اظهار قدردانی نمود.

مولوی نور احمد حکیمی معاون ریاست یاد شده می‌گوید: "ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور با هماهنگی نهاد های امنیتی تلاش می‌نماید تا حق به حقدار برسد و بعد از حاکمیت دو ‌باره امارت اسلامی افغانستان در حدود 116 باب منزل به مالکان اصلی آنها سپرده است".