رئیس عمومی اداره امور: اسلام دین اعتدال است و مسلمانان را به میانه‌روی امر می‌کند

رئیس عمومی اداره امور: اسلام دین اعتدال است و مسلمانان را به میانه‌روی امر می‌کند
شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور در جلسه هفته‌وار اداری ریاست عمومی اداره امور که روئسای مختلف اداره امور و روئسای واحدهای جانبی اداره امور اشتراک داشتند به اعتدال و میانه‌روی توصیه نموده فرمود که اسلام دین اعتدال است و مسلمانان را به میانه‌روی امر می‌کند.

امروز شنبه (15 ربیع‌الاول – 8 میزان) در جلسه آقای انور گفت: اسلام در تمام امور به میانه‌روی امر می‌کند و به مسؤلین اشاره نموده افزود؛ همراه با کارمندان، زیر دستان خود و مراجعین عام با اعتدال رفتار نمایند تا در اداره از تاخیر و پیچیده‌گی در کار جلوگیری صورت گیرد.
در جلسه، به تعقیب فیصله‌های گذشته، به هیئتی به رهبری ریاست خدمات وظیفه سپرده شد تا در باره داغمه جات اداره امور معلومات جمع‌آوری نموده جهت فیصله نهایی در جلسه اداری آینده گزارش خود را ارایه نماید.
همچنان در جلسه، جهت زمستان پیشرو در مورد تسخین دفاتر اداره امور، کنترول و صرفه‌جویی برق و شماری از موضوعات دیگر بحث و تصامیم لازم اتخاذ گردید.
این جلسه با تلاوت آیات قرآن‌کریم آغاز و دعای خیر به پایان رسید.