جلسه نوبتی کمیته رسیدگی به مشکلات عرضه خدمات صحی برگزار گردید

جلسه نوبتی کمیته رسیدگی به مشکلات عرضه خدمات صحی برگزار گردید

این جلسه، تحت ریاست مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور و با اشتراک نمایندگان وزارت های صحت عامه، مالیه، تحصیلات عالی و عدلیه، همچنان پوهنتون علوم طبی کابل، شورای طبی افغانستان و اداره ملی غذا و ادویه برگزار شد.
جلسه، امروز دوشنبه (سوم ربیع الاول/27 سنبله) در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور با تلاوت قرآنکریم آغاز و پس از آن بر اساس آجندا در مورد موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا، معاون نظارت و پالیسی اداره امور گفت، اعضای کمیته رسیدگی به مشکلات عرضه خدمات صحی، باید وظیفه سپرده شده را به وقت معین آن انجام داده و به رهبری کمیته ارسال نمایند.
او همچنان رسیدگی به مشکلات صحی را کار خیر برای مردم دانسته تصریح نمود، امارت اسلامی افغانستان جهت عرضه خدمات صحی برای مردم از هیچ نوع تلاش دریغ نمی‌کند.

اشتراک کنندگان در جلسه، دیدگاه و نظریات شان را روی فیصله کمیسیون تشکیلات و معاشات و بحث در مورد ایجاد تغییرات در پلان عمل شریک نموده و بر همکاری دوامدار میان ادارات ذیربط در خصوص عرضه خدمات صحی تاکید نمودند.

در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت، پلان عمل رسیدگی به مشکلات سکتور صحت مطابق فیصله کمیسیون اداری ریاست الوزراء از جانب وزارت ها و ادارات عضو تطبیق گردد.
جلسه با دعای خیر به پایان رسید.