یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شد

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شد
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (سوم ربیع الاول/ ۲۷سنبله) یک دربند حویلی را در ناحیه دهم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم نمود.
این حویلی واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان - ناحیه دهم شهر کابل موقعیت دارد که مالک اصلی آن در خارج از کشور زنده‌گی می‌کند.
منزل مذکور بعد از بررسی، توسط مولوی عبدالولی حامد مسؤل تحلیل اسناد منازل مسکونی و غیرمسکونی ریاست متذکره در حضور داشت وکیل گذر، نیروهای امنیتی حوزه دهم پولیس و استخبارات به برادر مالک اصلی آن تسلیم داده شد.
احمد فرید برادر احمد شاه، پس از تسلیم شدن خانه از امارت اسلامی افغانستان قدردانی نمود.
مولوی عبدالولی حامد می‌گوید: "بعد از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان این یک‌صد و هفتمین خانه است که به مالک اصلی آن تسلیم نمودیم".