مولوی سیف الدین تائب: مسؤلینی که از طرف مقام رهبری ا.ا.ا مؤظف می‌شوند دارای اراده قوی هستند

مولوی سیف الدین تائب: مسؤلینی که از طرف مقام رهبری ا.ا.ا مؤظف می‌شوند دارای اراده قوی هستند

مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در مراسم معرفی معاون امور فرهنگی شاروالی کابل اشتراک نمود.

امروز سه شنبه(20 صفرالمظفر/14 سنبله) مراسم معرفی معاون امور فرهنگی شاروالی کابل در تالار این اداره با تلاوت قرآن‌کریم آغاز شد؛ سپس مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور سخنان خود را ابراز نمود.

آقای تائب در این مراسم می‌گوید: تغیر و تبدیل در حکومت‌داری یک اصل است و به اساس لزوم دید رهبری امارت اسلامی افغانستان برای مسؤلین، مسؤلیت سپرده می‌شود. وی همچنان افزود؛ افرادیکه از طرف امارت اسلامی مسؤلیت داده می‌شوند دارای اراده قوی بوده و فعالیت‌های خود را به شکل بهتر انجام می‌دهند.

در اخیر؛ معاون نظارت و پالیسی اداره امور حکم تقرری مولوی محمد نبی عثمانی، معاون اداری فرهنگی شاروالی کابل را از جانب امیرالمؤمنین حفظه الله به خوانش گرفته و آرزو نمود که آقای عثمانی مسؤلیت‌ها را به شکل بهتر انجام دهد.
مراسم با دعای خیر پایان یافت