یک باب منزل در شهر کابل به مالک اصلی آن سپرده شد

یک باب منزل در شهر کابل به مالک اصلی آن سپرده شد

ریاست بررسی منازل و تحت تأمين ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه( اول صفرالمظفر/ 26اسد) پس از بررسی، یک باب خانه را به مالک اصلی آن تسلیم نمود. این خانه در دو طبقه در ساحه وزیر اکبر خان - ناحیه دهم شهر کابل موقعیت دارد که پس از فتح، در غیاب مالک اصلی آن توسط مجاهدین امارت اسلامی افغانستان نگهداری میشد و امروز از طرف مولوی محمد شفیق حقانی مسؤل تحت تامین و رفع تامین ریاست یاد شده به مالک اصلی آن تحویل داده شد.

داکتر فرید احمد همایون مالک خانه، باشنده اصلی کابل است که پس از تسلیم شدن خانه، از امارت اسلامی افغانستان قدردانی نموده و اضافه نمود، منزل مذکور پیش از فتح؛ نزد خارجی ها بود و بعد از فتح مجاهدین مراقبت میکردند و اکنون دوباره تسلیم داده شد.

باید گفت، ریاست بررسی منازل و تحت تامین ریاست عمومی اداره امور در همکاری با وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات در مرکز کابل و ولایات منازل غصب شده را خلاص نموده و به مالکین اصلی آن تسلیم می‌نمایند که تا اکنون در حدود 100 خانه را بررسی و به صاحبان اصلی شان تحویل داده شده است.