رئیس عمومی اداره امور: همکاری و هماهنگی متقابل در امور اداری ضروری می‌باشد

رئیس عمومی اداره امور: همکاری و هماهنگی متقابل در امور اداری ضروری می‌باشد

جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شنبه (26محرم‌الحرام/ 21 اسد) سال جاری به رهبری شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیات قرآن‌کریم آغاز، متعاقبا شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور سخنان اصلاحی خود را بیان نموده، همکاری و هماهنگی متقابل میان کارکنان اداره‌ امور را ضروری و موثر عنوان نمود.

آقای انور می‌گوید، مسوولین ریاست عمومی اداره امور باید کار خود را مطابق اصول امارت اسلامی افغانستان به پیش ببرند و همچنین باید با مردم رفتار نیک داشته باشند.

پس از آن، در نشست اداری به تعقیب تصامیم جلسه اداری هفته‌وار گذشته، پیرامون شماری از مسایل و موضوعات بحث صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه با دعای خیر به پایان رسید.