معاون مالی و اداری اداره امور به ولایت غزنی سفر نمود

الحاج محمد صابر المعتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور روز شنبه (26ذوالحجة الحرام/ ۲۴ سرطان) جهت ارزیابی مرکز ثقافت اسلامی با هیأتی متشکل از تیم تخنیکی این اداره در ولایت غزنی سفر نمود.

المعتصم بالله نخست، با والی و رئیسان سکتوری ولایت غزنی در مقر آن ولایت دیدار و در رابطه به چگونگی پلان تخلیه تعمیرات مرکز ثقافت اسلامی بحث و تبادل نظر نمود.

معاون مالی و اداری، هدف سفر هیأت مذکور را تحقق مصوبه کابینه امارت اسلامی خوانده و از والی غزنی و ریاست های سکتوری که در تعمیرات مرکز یاد شده دفاتر شان جابجا میباشد، خواستند تا در راستای عملی نمودن مصوبه کابینه همکاری نمایند.
سپس حافظ محمد امین جان عمری، والی غزنی ضمن تشکر از حمایت رهبری امارت اسلامی بخصوص اداره امور، به نمایندگی از ادارات مربوط ولایت غزنی تعهد سپرد تا در زمینه تعمیل مصوبه کابینه از طریق ادارات مربوط اجراات لازم را در نظر گیرند.

معاون مالی و اداری و هیأت همراه شان در حالیکه والی غزنی و رئیسان ادارات سکتوری ایشان را همراهی میکردند از تعمیرات و تأسیسات مرکز ثقافت اسلامی دیدن نموده، به مسئولین مربوط هدایات لازم سپرد.