رئیس عمومی اداره امور گفت: از فرصت های پیش آمده بخاطر سرمایه گذاری باید استفاده خوب شود

 

دومین نمایشگاه ملی امام ابوحنیفه ( رح) امروز یکشنبه(27 ذوالحجة الحرام/25 سرطان) با حضور مقامات امارت اسلامی در شهر کابل افتتاح گردید. در این نمایشگاه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور، اعضای کابینه و شماری از مقامات بلند پایه امارت اسلامی اشتراک داشتند.
شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور گفت: اکنون بهترین فرصت بخاطر سرمایه گذاری در افغانستان از لحاظ امنیتی و اقتصادی ایجاد شده است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

وی همچنان گفت، اکنون در سطح رهبری امارت اسلامی کسی قرار دارد که از میان مردم برخاسته، از همه مشکلات مردم با خبر میباشد و بخاطر حل مشکلات آن ها گام های عملی برمیدارد.

رئیس عمومی اداره امور اضافه نمود، ما نباید وقت خود را در انتظار دیگران تلف کنیم او تصریح کرد که به جای اینکه از دیگران توقع داشته باشیم، باید خود ما تلاش کنیم و با تلاش خویش به نتیجه برسیم.

آقای انور با اشاره به سرمایه گذاران بین المللی گفت، امارت اسلامی بر اساس پالیسی خود متعهد است، امتیازاتی که به سرمایه گذاران ملی داده میشود همچنان به سرمایه گذاران بین المللی داده خواهد شد.
او افغانستان را سرزمین فرصت ها خوانده و از سرمایه گذاران بین المللی خواست تا در عرصه های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.

دومین نمایشگاه ملی امام ابوحنیفه (رح) توسط اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد که در آن سفیران کشور های ترکیه، ترکمنستان، ایران و پاکستان و همچنان نمایندگان اتحادیه اروپا شرکت نمودند.

در این نمایشگاه، صد ها شرکت مختلف داخلی و بیرونی تولیدات خود را به نمایش گذاشتند که برای هفت روز ادامه میابد.