مولوي سيف الدين تائب؛ هدف از تغییر و تبدیل افراد، اصلاح و کارکرد خوب در نظام است

 

مولوي سيف الدين تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور، رئیسان ریاست‌های دفتر، تدارکات ملی، مبارزه با فساد اداری و حفظ و مراقبت این اداره را رسما معرفی کرد.

امروز یکشنبه، ۱۵ذوالقعدة الحرام/۱۴جوزا، به منظور تطبیق فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله پیرامون تقرری و تبدیلی رئیسان ریاست دفتر، تدارکات ملی، حفظ و مراقبت، پالیسی و استراتیژی، ریاست عمومی اداره امور محفل در تالار جلسات این اداره برگزار گردید.

در این محل معاون نظارت و پالیسی اداره امور تغییر و تبدیل را در نظام یک اصل دانست و هدف از تغییر و تبدیل افراد در اداره را،اصلاح و کارکرد خوب در نظام بیان کرد.

مولوی تائب از کارکردهای خوب قاری عبدالولی صدیقی و مولوی عبدالباقی منصور رئیسان قبلی ریاست دفتر و تدارکات ملی ستایش کرد و آنها را شخصیت های پرکار و قابل اعتماد امارت اسلامی یاد کرد.

مولوی عبدالباقی منصور رئیس اسبق تدارکات ملی، از حسن اعتماد رهبری امارت اسلامی ابراز امتنان نمود و اطمینان داد که در راه تقویه نظام بیشتر تلاش می کند.

قاری عبدالولی صدیقی رئیس اسبق دفتر ریاست عمومی اداره امور که براساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله به عنوان رئیس تدارکات ملی گماشته شده است، در باره فعالیت هایش بخصوص در قسمت طی مراحل به موقع اسناد و ایجاد فضای اعتماد میان ریاست‌های مختلف به اشتراک کنندگان معلومات ارائه کرد.

قابل ذکر است که براساس فرمان جدید عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله، مولوی محمد یوسف سعد معاون اسبق عرایض و سمع شکایات ریاست اسناد و ارتباط، به عنوان رئیس حفظ و مراقبت، مولوی اسلام الدین به عنوان رئیس ریاست پالیسی و استراتیژی گماشته شده اند که از جانب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور رسمامعرفی گردیدند.

این جلسه که با تلاوت قرآنکریم آغاز گردیده بود، با دعای خیر به پایان رسید.