معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف معرفی گردید

 

مولوی سیف الدین تائب معین نظارت و پالیسی اداره امور امروز پنجشنبه (۲۲رمضان المبارک) مولوی زرمحمد را که بر اساس حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله به عنوان معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف گماشته شده است به مسئولین و کارمندان آن وزارت رسماً معرفی نمود.

این محفل که با تلاوت قرآنکریم آغاز گردید در آن شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف، مولوی سیف الدین معاون نظارت و پالیسی اداره امور، معینان و رئیسان آن وزارت اشتراک داشتند.

در ابتدا معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله را در پیوند به تقرری معین جدید وزارت ارشاد، حج و اوقاف قرائت نمود.
آقای تائب در بخش از سخنان اش گفت که اطاعت از امر امیر از برجسته ترین نکات پیروزی امارت اسلامی است و هر مسوول امارتی هدایات و فرامین امیرالمؤمنین را قلباً می‌پذیرد.

از جانب دیگر شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت، عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله افراد باتقوا و شایسته را در بست های مهم دولتی مسوول می سازد.

شیخ مولوی زرمحمد معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف از اعتماد عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله اظهار امتنان نمود و تاکید کرد که در هماهنگی با سایر بخش‌ها و خدمت بهتر به مردم تلاش می‌ورزد.

این محفل با دعای خیر به پایان رسید.