از برنامه آموزشی تدارکات ۲۵ تن فارغ گردیدند

 

۲۵ تن از کارمندان ادارات مختلف از یک برنامهء آموزشی ۱۵ روزه مربوط به تدارکات توسط ریاست منابع بشری ریاست عمومی اداره امور به منظور افزایش ظرفیت کاری کارمندان فارغ گردیدند.

مراسم یاد شده امروز دوشنبه (۱۳شعبان المعظم) در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور برگزار گردید که در آن معاون مالی و اداری، رئیس منابع بشری و خدمات و شماری از مسؤلين ریاست عمومی اداره امور نیز اشتراک نمودند.

در این جلسه مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی واداری ریاست عمومی اداره امور در جریان سخنرانی خود گفت، هر کارمند دولتی که در هر زمینهء مسئولیتی به او سپرده شده است، باید در آن رشته تحصیلات کامل داشته باشد تا وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

این مراسم که با تلاوت قرآنکریم آغاز گردید با توزیع تصدیق نامه‌ به فارغان و دعای خیر پایان یافت.