جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

 

جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شنبه (۱۱شعبان المعظم) به ریاست مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی و اداری اداره امور برگزار گردید.

این جلسه اداری با اشتراک رئیسان و مسئولان واحدهای جانبی ریاست عمومی اداره امور در تالار جلسات این اداره برگزارگردید.

در جلسه اداری هفته وار ضمن تعقیب فیصله‌های جلسه گذشته به هیئت تحت ریاست رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده شد تا با همکاری وزارت معارف به منظور رفع مشکلات مراجعین در آن وزارت راه حل را پیدا نمایند.

همچنان در این جلسه در پیوند به برگزاری برنامه‌های آموزشی و آگاهی از احکام دینی به کارمندان خدماتی، ترانسپورت و سایر موضوعات بحث صورت گرفت.

این جلسه که با تلاوت قرآنکریم آغاز گردید با دعای خیر به پایان رسید.