رئیس اداره اصلاحات اداری؛کارمندان دولتی باید با مراجعین برخورد حسنه نمایند

 

مولوی عبدالحنان عارف الله رئیس اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور در راس یک هیئت به ولایت بامیان سفر نمود و با والی، ولسوالان و روسای ادارات محلی در تالار جلسات آن ولایت دیدار کرد.

در این دیدار رئیس اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی هدف از سفرش را تطبیق برنامه های آموزشی در بخش های مراسلات اداری، و آگاهی دهی در مورد اسناد تقنینی و رهبری عنوان نموده گفت: "کارکنان خدمات ملکی در ادارات باید اصول اداری را رعایت نموده و ضمن فراگیری مدیریت معاصر با مراجعین برخورد حسنه نمایند."

در اخیر برخی از روسای ادارات محلی ولایت بامیان پیشنهادات و نظریات خود را با رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی اداره امور شریک ساختند و پس از آن ورکشاپ سه روزه در بخش های مراسلات اداری، اساسات مدیریت، آگاهی دهی در مورد اسناد تقنینی و رهبری برای کارکنان خدمات ملکی در آن ولایت دایر گردید.