جلسه هماهنگی با فدراسیون های ورزشی برگزار گردید

 


جسله هماهنگی به‌منظور استماع مشکلات، پیشنهادات و راه حل‌های فدراسیون های تنیس، آب‌بازی، موی تای، جمناستیک و شطرنج از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور، امروز چهار شنبه(۳ رجب المرجب) برگزار گردید.

پس از تلاوت آیات قرآنکریم و سخنان مقدماتی، مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی گفت، ورزشکاران افتخار آوران کشور هستند و امارت اسلامی توجه جدی به ورزش و ورزشکاران کشور دارد.

او هدف از برگزاری جلسات با مسؤلين فدراسیون ها و ورزشکاران را رسیدگی به مشکلات آنها عنوان نمود.

مسؤلين فدراسیون‌ ها به نمایندگی از سایر اشتراک کنندگان در پیوند به دست آوردهای ورزشکاران و بعضی مشکلات در فدراسیون های یاد شده صحبت کردند.

آنها برگزاری همچون نشست ها را موثر خوانده و بعضی از پیشنهادات خویش را نیز شریک نمودند.

آقای منصور اطمینان داد که مشکلات آنها را با رهبری امارت اسلامی افغانستان شریک خواهد کرد.

جلسه یاد شده با دعای خیر به پایان رسید.