رئیس عمومی اداره امور:امارت اسلامی اراده خدمات یکسان به همه اتباع کشور در تمام بخش ها را دارد

رئیس عمومی اداره امور:امارت اسلامی اراده خدمات یکسان به همه اتباع کشور در تمام بخش ها را دارد

 

شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور میگوید که امارت اسلامی با مردم اش مهربان است و اراده دارد تا بدون تفکیک به همه اتباع کشور خدمات یکسان را ارائه نماید.

شيخ الحديث نورالحق انور امروز یکشنبه (۲۹جمادی الثانی) در محفل معرفی ملامحمد عیسی ثانی به عنوان سرپرست جدید وزارت فواید عامه گفت، مسئولین در امارت اسلامی افغانستان براساس لیاقت انتخاب می شوند و از مسئولین وظیفه خواسته نمی شود بلکه برایش مسئولیت سپرده میشود.

موصوف افزود مسئولین انتخاب شده در سطح کشور مسولیت زیاد دارند و تنها باید بر اعتماد رهبری اکتفا نگردد و هر مسئول باید سطح فعالیت هایش را گسترش داده و از تجربیات استفاده نماید.

از جانب دیگر ملا محمد عیسی ثانی سرپرست جدید وزارت فواید عامه در این محفل سخنرانی نمود و از کارمندان این وزارت خواست تا مسئولیت های خود را بگونه احسن انجام داده، امانت داری را حفظ و پایبند وقت باشند.

موصوف افزود که تصمیم تبدیلی هیچ کارمندی را ندارد و با تمام اتباع کشور اراده خدمت به مردم را دارد.

این محفل با دعای خیر به پایان رسید.