جلسه اداری هفته‌وار اداره امور برگزار شد

جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شنبه مورخ ( ۱۶جمادی الاول) تحت ریاست شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور رئیس عمومی این اداره برگزار گردید.
جلسه با تلاوت آیات از قرآنکریم آغاز و پس از آن شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور سخنان اصلاحی خود را بیان نمود.
در این جلسه معاونین، مسئولین ریاست ها و واحد های جانبی مختلف اداره امور اشتراک نموده و در مورد موضوعات مختلف بحث و تصامیم اتخاذ گردید.
در این نشست به تعقیب تصامیم جلسهء هفته گذشته در مورد کارکرد های ریاست تکنالوژی معلوماتی، ریاست دفاع و امنیت، ریاست دفتر و ریاست اسناد و ارتباط بحث و تصامیم اتخاذ گردید.
در جلسه اداری این هفته تاکید صورت گرفت تا بخاطر تسریع کار تصامیم و فیصله ها اقدامات جدی و عملی برداشته شده و گزارش آن در جلسه بعدی ارایه گردد.
جلسه با دعای خیر خاتمه یافت.