شیخ الحدیث نور الحق انور: عرضه خدمات معیاری صحی یکی از اولویت های امارت اسلامی افغانستان است

شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز سه شنبه ( 27 ربیع الثانی) در مراسم معرفی سرپرست جدید التقرر شورای طبی افغانستان گفت که، عرضه خدمات معیاری صحی یکی از اولویت های امارت اسلامی افغانستان است و امارت اسلامی از ابتدا به این مسله توجه داشته است.
شیخ الحدیث نورالحق گفت، پس از حاکمیت امارت اسلامی شماری از ادارات دولتی لغو شد اما به شمول شورای طبی تعدادی از ادارات دولتی مستقل باقی مانده تا بتوانند به گونه بهتر به مردم خدمات عرضه نمایند و اداره مذکور با صحت و سلامتی انسان ها رابطه دارد از همین خاطر در اولویت میباشد.
او گفت، پیش از این برخی ها با وارد نمودن دوا های غیر معیاری سبب از بین بردن صحت افغان ها گردیده و خود را فربه و غنی ساختند اما امارت اسلامی افغانستان بخاطر صحت افغان ها جدی است و همواره در تلاش است تا بخاطر صحت یابی افغان خدمات لازم را در کشور عرضه کند که ضرورت رفتن به کشور های دیگر باقی نماند.
در مراسم، داکتر گل محمد عثمانی سرپرست جدید شورای طبی همچنان در سخنان خود شورای یاد شده را اداره مهم عنوان نموده و اضافه نمود که بخاطر اعتماد رهبری امارت اسلامی سپاگزار است و یک جا با همکاران خود تلاش نموده خدمات بهتر را عرضه می کند.
آقای عثمانی گفت، شورای طبی افغانستان در تشکیل خود افراد کارکن و مسلکی دارد و با استفاده از آنها تلاش خواهم کرد تا این اداره به پای خود بیاستد.
مراسم با دعای خیر به پایان رسید.