سیزدهمین جلسه کابینه؛ طرزالعمل مبارزه با قاچاق موادمخدر و مسکرات بررسی میگردد

در جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان فیصله گردید تا هیئت موظف طرزالعمل مشترک علیه قاچاق مواد مخدر و مسکرات را به طور دقیق بررسی و بعد از وضاحت جوانب شرعی آن نتیجه را به مقام ریاست الوزراء ارائه نماید.
این جلسه که به تاریخ پنجم ربیع الثانی (نهم عقرب) به ریاست محترم الحاج ملا محمدحسن آخند رئیس الوزرأ برگزار گردید، با تلاوت قرآنکریم آغاز و پس از سخنان مقدماتی در مورد آجندا بحث وتصامیم اتخاذ گردید.
هیئت تحت ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء ا.ا.ا و به اشتراک اعضای بلند رتبه وزارت های دفاع ملی، مالیه، امور داخله و ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، موظف گردید تا، موضوع فعالیت شرکت دولتی مسلخ و تهیه گوشت برای ارگان های دفاعی و امنیتی را بررسی و نتیجه را به مقام ریاست الوزراء ارائه نماید.
همچنان فیصله گردید تا کمیسیون اقتصادی، موضوعات ایجاد صندوق حمایت از رشد سکتور خصوصی، طرح پیشنهادی فراهم آوری تسهیلات در روند طی مراحل صادرات و طرزالعمل شرکت تولید رب و کاشت بادنجان رومی ارائه شده از جانب وزارت صنعت و تجارت به کابینه را به شکل همه جانبه بررسی و نتیجه را غرض تصمیم گیری به جلسه کابینه ارائه نماید.
در این جلسه کابینه هئیت تحت ریاست شیخ الحدیث نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا، موظف گردید تا، قروض تمامی ادارات لغو شده را طور دقیق بررسی نماید، همچنان گزارش وزارت معادن و پترولیم پیرامون حوزه نفتی آمو دریا و تقاضای آن وزارت در رابطه به عقد قرار داد مجدد حوزه متذکره تائید است و این وزارت موظف است، در زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

این جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان با دعای خیر به پایان رسید.