رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با مسئولین چهار فدراسیون ورزشی دیدار کرد

 

جلسهء به منظور رسیدگی به مشکلات فدراسیون های ورزشی ووشو، پینگ پانگ، زورخانه ای و فول رزم از جانب ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امروز سه شنبه (۶ ربیع الثانی) در تالار جلسات این اداره برگزار گردید.
پس از تلاوت قرآن کریم، نور محمد حیدری معاون ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان جلسه در ارتباط به هدف از برگزاری این نشست معلومات ارائه نمود و از کارکردهای ورزشکاران قدر دانی کرد.
مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور گفت؛ هدف از تدویر این جلسات رسیدگی به مشکلات ورزشکاران وفدراسیون های ورزشی است.
در این جلسه احمد جاوید شرافی، بلبل شاه خالد، اقبال احمد منوچهر و فرید احمدرضائی رئیسان فدراسیون‌های یاد شده به نمایندگی از سایر اشتراک کننده‌گان در پیوند به دست آوردهای ورزشکاران و مشکلات در فدراسیون های ورزشی کشور صحبت کردند.
آنها با ابراز رضایت از فعالیت‌های ریاست عمومی ورزش و کمیته ملی المپیک امارت اسلامی افغانستان، به برخی از مشکلات از جمله نبود مکان های ورزشی معیاری در ولایات و کمبود معاش ورزشکاران ملی یاد کردند.
آقای منصور اطمنان داد که مشکلات مطرح شده یادداشت گردیده و برای حل آنها با رهبری امارت اسلامی افغانستان شریک ساخته می شود.
این جلسه با دعای خیر به پایان رسید.