صد تن از برنامه آموزشی رهبری و اداری فارغ شدند

صد تن از برنامه آموزشی رهبری و اداری فارغ شدند

محفل به مناسبت فراغت صد تن از فارغان دور سوم برنامه ویژه رهبری و دور دوم برنامه آموزشی مقدماتی اداری امروز پنجشنبه مورخ (۲۵صفرالمظفر) از جانب اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تالار جلسات انستیوت خدمات ملکی برگزار گردید.
این مراسم با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز، سپس سخنرانان بیانات شان را ایراد کردند.
در ابتدا، مولوی عبدالرحیم احسان رئیس انستیتوت خدمات ملکی پیرامون برنامه آموزشی رهبری و اداری به اشتراک کننده‌گان معلومات داد و از فارغان این برنامه خواست تا وظایف شان را با اخلاص و امانت داری کامل انجام دهند.
او افزود؛ در پیشبرد اداره تعهد وتخصص لازم است، فارغان این دوره آموزشی با توجه به اندوخته‌های شان برای بهبود کاری در ادارات مربوطه تلاش ورزند.
همچنان مولوی عبدالحنان عارف الله رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور، پیرامون اهمیت رهبری و اداری صحبت نموده.
وی افزود، مسئولیت در امارت اسلامی یک امانت است بنا بر این لازم است که امانت سپرده شده را با تقوا و اخلاص انجام دهید.
رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی از زحمات و تلاش‌های استادان انستیتوت خدمات ملکی اظهار سپاس نمود و برای فارغان آرزوی موفقیت کرد.
از جانب دیگر مفتی احسان الله ابوالفیضان به نمایندگی از فارغان این دوره صبحت نمود و از موثریت این برنامه یاد کرد.
قابل ذکر است که انستیتوت خدمات ملکی به سلسله برنامه های آموزشی خویش صدها تن از کارکنان ادارات مختلف دولتی را در قسمت ارتقای ظرفیت آموزش داده است.
در پایان مراسم با توزیع تصدیق نامه فراغت برای ۱۰۰ تن از اشتراک کنندگان دوره رهبری و اداری، با دعای خیر به پایان رسید.