مولوی عبدالرحمن راشد به عنوان معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان معرفی شد

 

سرپرست اسبق وزارت زراعت و مالداری ا.ا.ا، به عنوان معین وزارت امور مهاحرین وعودت کنندگان به کارمندان آن وزارت معرفی گردید.
جلسه به همین منظور در تالار کنفرانس‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تدویر گردیده بود که با تلاوت قرآنکریم آغاز و به تعقیب آن الحاج خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان سخنرانی نمود و انتخاب مولوی عبدالرحمن راشد را به عنوان معین این وزارت بجا خواند.
آقای حقانی گفت که در پی جنگ های چهل سال گذشته و آفات طبیعی شمار زیادی از افغان ها مهاجر گردیده اند که ما برای مدیریت و رسیدگی درست به مشکلات آنها مسئول هستیم.
همچنان مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، حکم امیرالمئومنین را به خوانش گرفت که در آن مولوی عبدالرحمن راشد به عنوان معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تقرر حاصل کرده است. وی در سخنانش افزود که مسئولیت سپرده شده به ما امانت است و باید بگونهٔ درست انجام دهیم.
آقای منصور گفت که وظیفه دولتی مسئولیت فردی ما است، اما از جانب دیگر مردم را به نیکی امر کردن و نهی از منکر مسئولیت اجتماعی است که باید اداء نمائیم.
از سوی دیگر مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سخنرانی کرد و از اعتماد امیرالمئومنین بخاطر مسئولیت سپرده شده اظهار امتنان کرد.
او افزود افغان‌ها در کشورهای مختلف شب و روز مهاجرت را سپری میکنند و با مشکلات مواجه اند، تعهد میکنیم که در داخل کشور مشکلات مهاجرین را حل کرده و برای بازگشت مهاجرین خارج از کشور زمینه را مساعد میسازد.
آقای راشد از افغان های مهاجر درخارج از کشور خواست تا به کشور خود برگشته و در افغانستان امن به زندگی خویش ادامه دهند.
این جلسه با دعای خیر برای کشور، مهاجرین افغان و نظام اسلامی به پایان رسید.