جلسه هفته وار اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار گردید

 

جلسه هفته وار اداری ریاست عمومی اداره امور امروز شنبه مورخ (۲۹محرم الحرام) در تالار کنفرانس های این اداره برگزار گردید که علاو برسایر موضوعات در مورد ترانسپورت و مواد سوخت این اداره بحث صورت گرفت.
این جلسه به ریاست قاری عبدالولی صدیقی رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا برگزار گردید که پس از تلاوت آیات قرآنکریم آقای صدیقی بیانات اصلاحی را ایراد کرد.
بعد از تعقیب فیصله های جلسه گذشته در مورد ترانسپورت، اجرٲ مواد سوخت و تحویل پول قرار دادهای تیل ریاست عمومی اداره امور بحث گردید.
همچنان به یک هیئتی متشکل از ریاست های تدارکات، مالی، ترانسپورت، نظارت و ارزیابی و اقتصاد ملی ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده شد تا در مورد صرفیه برق تعمیر وزارت عدلیه واقع در چهار راهی پشتونستان معلومات را تهیه و گزارش آن را به جلسه اداری ارایه نمایند.
جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور با دعای خیر برای نظام اسلامی، مردم و پیشرفت کشور به پایان رسید.