معین انرژی وزارت انرژی و آب معرفی گردید

ملا محمد عیسی ثانی به صفت معین انرژی وزارت انرژی و آب از طرف وزیر وزارت یاد شده و رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور به کارکنان وزارت معرفی گردید .
این جلسه معرفی که در تالار جلسات وزارت انرژی و آب برگزار گردیده بود، پس از تلاوتی از آیات کلام الله مجید آغاز، مولوی شاه محمود "زاهد" رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور فرمان عالیقدر امیرالمومنین "حفظ الله" را پیرامون محمد عیسی آخند معین جدیدالتقرر قرائت نمود.
وی در سخنان خود خدمت به مردم را مسوولیت خود دانسته ودر ضمن از افغان های مقیم در خارج خواست تا به کشور خود برگردند و با استفاده از امنیت و فرصت های موجود در کشور خود خدمت کنند.

در این جلسه همچنان، مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب صحبت نموده و مکلفیت دولت را خدمت به مردم عنوان نموده اضافه نمود که با خدمت گذاری به مردم وظیفه سپرده شده را به خوبی انجام دهیم.
آقای منصور معین انرژی وزارت انرژی و آب را شخص امین و مسلکی خوانده و اضافه نمود که ایشان پیش از این در بخش های مختلف امارت اسلامی افغانستان خدمت کرده است.
در پایان این مراسم با دعای خیر برای کشور، مردم و نظام اسلامی به پایان رسید.