چهارمین جلسه کابینه؛ طرح مربوط به مقروضیت شرکت ها برحکومت ترتیب میگردد

در چهارمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان در سال روان به یک هیئت وظیفه سپرده شد تا مقروضيت های آنعده شرکت های که حکومت از آنها مقروض است، ترتيب نمایند.
این جلسه کابینه که به ریاست رئیس الوزرٲ محترم الحاج ملامحمد حسن آخند در ۲۴ محرم الحرام ۱۴۴۴هـ ق مطابق به۳۱ اسد سال ۱۴۰۱ هـ ش برگزار گردیده بود علاوه بر سایر موضوعات در مورد موضوع یاد شده نیز بحث گردید.
جلسه که با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز گردید، پس از سخنان مقدماتی براساس آجندای ترتیب شده بحث گردید که در آن به هیئتی تحت رياست مولوي حمدالله نعماني سرپرست وزارت شهر سازی و اراضی و به اشتراک نماينده‌گان وزارت های ماليه، اقتصاد، احيا و انکشاف دهات و رياست عمومی اداره امور ا.ا.ا، و شاروالی کابل وظیفه سپرده شد، تا طرحی را برای حل مشکلات مقروضيت های آنعده شرکت های که حکومت از انها مقروض است، ترتيب و به جلسه کابينه ارايه نمايد.
همچنان فیصله گردید که هئیتی تحت رياست شيخ نورالله منير سرپرست وزارت معارف موظف است، که نصاب ترتيب شده وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکايات برای رياست های دعوت و ارشاد رابه دقت بررسی و در رابطه به آن نظر خويش رابه جلسه کابینه ارايه نمايد.
در این جلسه کابینه به کمیسيون اداری وظیفه سپرده شد، تا طرز العمل ترتيب شده از جانب اداره ملی احصائيه و معلومات در رابطه به لغو بيشتر از يک تذکره به اسم يک شخص و يا اصلاح اسم، تخلص، ولايت و سن را طور همه جانبه بررسی و پيرامون آن نظر خويش را به جلسه کابينه ارايه نمايد.
این جلسه کابینه که در تالارنشست های مقام ریاست الوزرأ برگزار گردیده بود با دعای خیر به پایان رسید.