جلسه هماهنگی با وکلای گذر ناحیه هشتم شهر کابل برگزار گردید

به منظور رسیدگی به مشکلات نواحی مختلف شهرکابل جلسه ای از جانب ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با وکلای گذر، بزرگان قومی و متنفذین ناحیه هشتم شهرکابل برگزار گردید.
این جلسه که امروز سه شنبه (۲۵محرم الحرام) به رهبری ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور در تالار کنفرانس های این اداره تدویر گردیده بود، در آن علما کرام، وکلای گذر، بزرگان قومی و جوانان ناحیه هشتم شهرکابل اشتراک داشتند.
جلسه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز سپس رفیع الله اکبر ی آمر انسجام امور مردمی شاروالی کابل پیرامون مسئولیت های وکلای گذر صحبت کرد.
در جلسه حاجی سعیدالرحمن به نمایندگی از وکلای گذر ناحیه هشتم از دولت خواست تا در مورد پاکسازی کثافات، اعمار سرک تانک لوگر، بازسازی چمن حضوری، تپه نادرخان و همچنان جمع آوری معتادین از گلدان‌های سرک کارته نو همکاری کند.
آقای سعید از دولت تقاضا کرد تا زمینه کار را برای جوانان مساعد نموده و برنامه های آموزشی مختلف به منظور ارتقای ظرفیت آنها راه اندازی نماید.
مولوی مفتی محمد که به نمایندگی از علمای کرام ناحیه هشتم صحبت میکرد از دولت خواست تا در قسمت انکشاف و تأمین امنیت مساجد، مدارس و مکاتب توجه و همکاری نماید.
از جانب دیگر نور محمد حیدری معاون ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور، پس از استماع مشکلات وکلای گذر و علمای کرام ناحیه هشتم به آنها اطمینان داد که امارت اسلامی متعهد است تا به مشکلات مردم در زمینه های مختلف رسیدگی نماید.
آقای حیدری از علمای کرام، وکلای گذر و بزرگان قومی خواست که در توزیع کمک های بشری از انصاف کار گرفته و برای توزیع کمک ها نیازمندان را لیست کنند. همچنان تقاضا کرد تا برای تأمین امنیت شهرکابل با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.
او به وکلای گذر ناحیه هشتم شهر کابل اطمینان داد که بر اساس احکام و هدایات مقام محترم ریاست الوزرأ برای حل مشکلات شان رسیدگی میگردد.
این جلسه با دعای خیر برای رفاه و آبادی مردم به پایان رسید.