مشکلات هفت ناحیه شهرکابل بررسی و برای حل آن اقدامات اساسی صورت میگیرد

مشکلات هفت ناحیه شهرکابل بررسی و برای حل آن اقدامات اساسی صورت میگیرد

نشست مشورتی امروز چهار شنبه پنجم محرم الحرام به ریاست مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور، با اشتراک مولوی محمد ناصر کبیری رئیس انسجام مردمی شاروالی با علما و وکلای گذر هفت ناحیه شهر کابل برگزار گردید.
جلسه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز، سپس مولوی محمد ناصر کبیری رئیس انسجام مردمی شاروالی کابل پیرامون مسٶلیت‌های وکلای گذر توضیحات لازم را ارائه و از همکاری آنها با نظام اسلامی قدر دانی کرد.
آقای کبیری گفت: وکلای گذر در قبال مردم مسوولیت دینی دارند تا در حل مشکلات مردم سعی و تلاش ورزند.
او افزود؛ این نشست‌ها به منظور مشوره با وکلای گذر جهت رسیدگی و حل مشکلات مردم انجام می‌شود تا تمام چالش‌های موجود در یک مرحله جمع آوری و پس از توحید برای حل آنها اقدام شود.
در این جلسه ۱۴ تن وکلای گذر به نماینده‌گی از سایر اشتراک کننده‌گان سخنرانی کردند که محور سخنان آنها مشکلات نواحی مربوطه و حمایت همه جانبه از امارت اسلامی را شکل میداد.
از جانب دیگر مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امورا.ا.ا، از حضور پر رنگ وکلای گذر هفت ناحیه شهر کابل در نشست متذکره اظهار امتان نمود و از همکاری وکلای گذر با نظام اسلامی سپاس‌گذاری کرد. آقای منصور در بخش از سخناش گفت؛ هدف از تدویر چنین نشست ها رسیدگی سریع به مشکلات مردم در نواحی شهر کابل است.
رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور در پیوند به توزیع کمک های بشری به مستحقین از تمام وکلای گذر خواست تا برای سروی و تثبیت نیازمندان و توزیع کمک‌های بشری به مستحقین صداقت و ایمان داری را مبنای کار خویش قرار دهند.
مولوی عبدالباقی منصور از علمای کرام، متنفذین و وکلای گذر هفت ناحیه شهر کابل خواست تا برای جلوگیری از حوادث امنیتی با نیروهای امنیتی همکاری همه جانبه نمایند.
این جلسه با دعای خیر به پایان رسید.