شیخ الحدیث نورالحق انور: برما لازم است تا با کاروان پیشرفت جهانی خود را عیار سازیم

شیخ الحدیث نورالحق انور: برما لازم است تا با کاروان پیشرفت جهانی خود را عیار سازیم

رئیس عمومی اداره امور شیخ الحدیث نورالحق انور در محفل اختتامیه برنامه ویژه آموزشی مقدماتی رهبری گفت سیستم اداری درسطح دنیا انکشاف کرده است، برما لازم است تا با کاروان پیشرفت جهانی خود را عیار سازیم.
این محفل که دیروز چهارم محرم الحرام در انستیتوت خدمات ملکی دایر شده بود با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز، سپس سخنرانان بیانات شان را ایراد کردند.
در ابتداء، مولوی عبدالرحیم احسان رئیس انستیتوت خدمات ملکی در پیوند به دور اول و دوم برنامه ویژه آموزشی مقدماتی رهبری و اداری به اشتراک کننده گان معلومات داد و افزود: در این دوره ۹۰ تن آموزش‌های رهبری و مدیریت را فراگرفته اند که امروز تصدیق‌ نامه‌های شان را دریافت می‌کنند.
سپس شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور به فارغین این دوره ویژه آموزشی تبریک گفت و درباره اهمیت علم و فراگیری فنون رهبری و مدیریت سخنرانی کرد.
شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور افزود: در کنار آموختن فنون رهبری و مدیریت لازم است تا در فعالیت های خویش امانت دار باشیم و صداقت مبنای کار ما باشد.او در ادامه سخنانش تاکید کرد که امارت اسلامی برای ارتقای کارمندان دولتی برنامه‌های بزرگتر و مهم‌تری را روی دست دارد.
از جانب دیگر مولوی عبدالحنان عارف الله رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور، پیرامون اهمیت رهبری و مدیریت صحبت نموده افزود، امروز وسایل و امکانات کافی در ادارات دولتی وجود دارد، بنالازم است تا با استفاده از شرایط مساعد کنونی به مردم رنجدیده افغانستان اخلاص خدمت نمائیم.
در اخیر این مراسم با توزیع تصدیق نامه فراغت برای ۹۰ تن ازفارغان دوره رهبری و اداری، با دعای خیر به پایان رسید.