امارت اسلامی تاجران ملی و سرمایه گذاران را حمایت میکند

امارت اسلامی تاجران ملی و سرمایه گذاران را حمایت میکند

شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا، امروز دوم محرم الحرام با سرمایه گذاران  کمپلکس مارکیت خیرخواه و تجاران جاده نادر پشتون در اداره امور ملاقات نمود. 
بعد از تلاوت آیات قرآن عظیم الشأن، مختار شریفی رئیس کمپلکس مارکیت خیرخواه در شهر کابل، به نماینده گی از تاجران ملی و سرمایه گذاران، تقرر شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور را به صفت رئیس عمومی اداره عمومی تقرر بجا و شایسته عنوان نمود.
او افزود، تاجران و سرمایه گذاران افغان به حمایت جدی و همه جانبه امارت اسلامی افغانستان ضرورت دارند و تشویق آنها از سوی نظام  سبب میشود تا تاجران ملی در خصوص سرمایه گذاری در افغانستان دلگرمی بیشتر داشته باشند.
شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور در مورد مسئولیت های اسلامی و انسانی تاجران ملی و سرمایه گذاران صحبت نمود.
رئیس عمومی اداره امور افزود: امارت اسلامی افغانستان رقابت سالم و سرمایه گذاری حلال بین تاجران ملی را یک اصل اسلامی و حکومتداری میداند و جهت بالا رفتن اقتصاد ملی کشور، تاجران ملی و سرمایه گذاران افغان را حمایت میکند. 
او همچنان گفت: بخاطر بالا بردن اقتصاد کشور تاجران ملی و حکومت کنونی یک سکه  و دو رو اند و دروازهء حکومت بخاطر رسیده‌گی به مشکلات تاجران محترم همیشه باز است. 
رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا، برای سرمایه گذاران کمپلکس مارکیت خیرخواه در شهر کابل وعده سپرد تا در آینده نزدیک از این کمپلکس دیدن نموده برای حل مشکلات شان اقدام نماید.