نظام امارت اسلامی را اطاعت و با آن همکار میباشیم

نظام امارت اسلامی را اطاعت و با آن همکار میباشیم

در نشست مردمی که از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا امروز دوشنبه ۲۳م ذوالعقده در تالار اداره امور برگزار گردیده بود؛ نماینده گان علما، وکلای گذر، جوانان و بزرگان ناحیهء یازدهم خاطر نشان ساختند که:" نظام امارت اسلامی را اطاعت و با آن همکار میباشیم”
مولوی عبدالباقی "منصور" رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور، نقش وکلای گذر، علما و جوانان ناحیه یازدهم را در حمایت از نظام و استقرار بیشتر امنیت و رسیده گی به مشکلات موکلین و باشنده گان جز مسوولیت های ایمانی و انسانی شان عنوان نموده گفت: دروازه اداره امور بخاطر رسیدگی به مشکلات مردم همیشه بروی باشنده گان ناحیه یازدهم و سایر نواحی باز میباشد.
از سوی هم، مولوی محمد ناصر کبیری، از علما، وکلای گذر، جوانان و بزرگان قوم ناحیه یازدهم خواست تا در قسمت پاکی شهر، همکاری با باشنده گان و شاروالی کابل همکاری لازم را داشته باشند.
نماینده‌گان علما، وکلای گذر و جوانان برگزارش چنین برنامه ها را سبب از بین رفتن فاصله میان دولت و مردم خوانده، مشکلات، پیشنهادات و خواست های خود را یکی-یکی قراءت نموده تعهد نمودند که از نظام امارت اسلامی اطاعت نموده و با آن همکار و هماهنگ میباشند.
مراسم با دعای خیر خاتمه یافت.