گزارش اخیر بی بی سی فارسی در مورد قصرهای تاریخی ولسوالی پغمان حقیقت ندارد

گزارش اخیر بی بی سی فارسی در مورد قصرهای تاریخی ولسوالی پغمان حقیقت ندارد

این رسانه در صفحه فیسبوک خود گزارش داده است که قصرهای ولسوالی پغمان پس از بازسازی، به متروکه تبدیل شده.
همچنان گفته شده است: "با حاکمیت طالبان، قصرهای پغمان نادیده گرفته شده و به حالت قدیمی قرار دارند" گزارش بی بی سی فارسی که به روز چهار شنبه تاریخ ۲۱ ثور ۱۴۰۱ نشر گردیده است دور از واقعیت است.
ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان علاوه بر رد نشر این خبر نادرست، این رسانه را در خلٲ اطلاعات دقیق می‌داند. قصرهای پغمان از جانب کارمندان اداره عملیاتی وحمایوی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان بشکل درست محافظت و مراقبت می‌گردند.
با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان و تٲمین صلح و ثبات در کشور، نسبت به سال‌های گذشته حضور مردم در مکان های تفریحی و ساحات باستانی پررنگ گردیده در پیوند به این موضوع به‌زودی مستند آن نشر می‌گردد.