جلسه میان اداره امور و وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر برگزار گردید

جلسه میان اداره امور و وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر برگزار گردید

جلسه میان اداره امور و وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر با اشتراک برخی روسای هر دو نهاد و کارکنان اداره امور ا.ا.ا امروز چهارشنبه (۲۱/۲/۱۴۰۱ هـ ش) در مسجد اداره امور برگزار گردید.
در این جلسه مولوی صدیق الله رئیس سمع شکایات وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر اداره امور ا.ا.ا را مهم ترین نهاد دولتی در سطح مملکت عنوان نموده گفت، همه در برابر کارمندان دولتی و مردم افغانستان مسوولیت داریم تا بخاطر نجات از عذاب الهی و رسیدن به فلاح و رستگاری مردم و کشور دست به اوامر ونواهی که قرآنکریم اساس آن میباشد؛ ببریم.
او همچنان دربارهء عظمت قرآن مجید و مزایای آن صحبت نموده گفت، این کتاب مقدس آسمانی برای نجات بشریت است و ما باید عقاید، رفتار، اخلاق و عادت های مان را بر بنیاد کلام الله و احادیث نبوی (ص) برابر بسازیم.
متعاقباَ مولوی عبدالحکیم حقانی یکتن از روسای وزارت یاد شده، مکتوب رسمی وزارت دعوت و ارشاد امربالمعروف و نهی از منکر را که در خصوص حجاب اسلامی زنان، وفق دادن کارمندان ذکور به سیرت و صورت آنحضرت (ص) و حضور کارمندان در نماز جماعت قراءت نموده هدف و مقصد وزارت دعوت و ارشاد امربالمعروف و نهی از منکر را ایجاد برادری و اخوت بین همه کارکنان ادارات دولتی و مردم افغانستان دانست.
از سوی هم مخدوم غلام الله حقانی رئیس نظارت و ارزیابی آن وزارت، طرح علمای کشور پیرامون حجاب اسلامی را که از سوی امیر المومنین مورد تایید قرار گرفته است، به خوانش گرفته در رابطه عملی شدن حجاب شرعی بین مردم کشور خواهان همکاری سایر ادارات دولتی گردید.
قاری عبدالولی صدیقی رئیس دفتر مقام اداره امور ا.ا.ا ضمن استقبال و حمایت از برنامه ها و فعالیت های وزارت دعوت و ارشاد امربالمعروف و نهی از منکر گفت، اداره امور ا.ا.ا، همکاری با این وزارت را وجیبه شرعی و اسلامی خود میداند و بخاطر بهبود امور هرچه بیشتر این وزارت همکاری و هماهنگی لازم را ایجاد می نماید.
نشست با دعای خیر فلاح ملت خاتمه یافت.