جلسه شماره ۳۱ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه شماره ۳۱ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه شماره (31) کابینه امارت اسلامی افغانستان تحت ریاست رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن آخند با حضور معاونین و سرپرست وزیران برگزار گردید.
در ابتدای جلسه گزارش موضوعات مختلف که توسط هیئت مربوطه ارائه گردید؛ مورد بحث قرار گرفته و در موارد مختلف هدایات لازم صادر گردید و نیز براساس اجندا روی موضوعات بحث صورت گرفت.
کابینه به وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور داخله و جمعیت افغانی سره میاشت وظیفه سپرد تا دلیل افزایش گدایان در شهر کابل را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.
در جلسه، موضوع قاچاق انسان و وضعیت بد افغان ها در مرز ایران؛ مورد بررسی قرارگرفته و به ادارات مربوطه هدایات لازم صادر گردید. همچنان به لوی سارنوالی وظیفه سپرده شد تا در رابطه به افغان های اسیر در ایران بررسی لازم انجام داده و در صورت امکان بخاطر بازگشت آنها به کشور ایران سفر نمایند.
در جلسه کابینه در مورد بعضی مسایل دیگر نیز بحث صورت گرفت و جلسه با دعای خیر به پایان رسید.