رئیس عمومی اداره امور با نمایندگان اهل هنود دیدار نمود

رئیس عمومی اداره امور با نمایندگان اهل هنود دیدار نمود

داکتر فضلی محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری مراتب غم شریکی خود را از حمله تروریستی به درمسال هندو باوران در کابل را مجدداً ابراز داشت.

در این دیدار نمایندگان اهل هنود از توجه و اقدامات اخیر رئیس جمهور در مورد آسیب دیدگان حمله تروریستی بر درمسال هندو باوران در کابل، ابراز خرسندگی نمودند.

رئیس عمومی اداره امور گفت که تمام افغانها حقوق برابر دارند، وی اطمینان داد که زمین های غضب شده هندو باوران در ولایت خوست را تا عادی شدن وضعیت کرونا و به پایان رسیدن قرنطین با مقام آن ولایت شریک خواهند نمود و از تعقیب گزارش هیأت بررسی حمله تروریستی بر درمسال در کابل به آنها اطمینان داد.