معاون اداره امور امارت اسلامی در مراسم معرفی مسوولان انستیتوت تخنیکی و مسلکی اشتراک و سخنرانی کرد

معاون اداره امور امارت اسلامی در مراسم معرفی مسوولان انستیتوت تخنیکی و مسلکی اشتراک و سخنرانی کرد

معاون اداره امور امارت اسلامی در مراسم معرفی مسوولان انستیتوت تخنیکی و مسلکی اشتراک و سخنرانی کرد
۲۱ شعبان ۱۴۴۳
در این مراسم شیخ الحدیث نورالحق انور معاون انسجام امور دولت، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی، مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ملا عبدالغنی ظریفی رئیس انستیتوت فرهنگی و ترنم، مولوی ذبیح الله رفیع رئیس ارشاد و دعوت و نمایندگان ادارات دولتی و شمار از استادان انستیتوت تخنیکی و مسلکی اشتراک کرده بودند.
شیخ الحدیث نورالحق انور گفت که در نظام ها انتخابات صورت میگیرد اما هر نظام اصول خود را دارد و امارت اسلامی نیز اصول و معیار های خود را دارد. وی گفت که در نظام قبلی اصول شرعی در نظر گرفته نمی شد و حتی قانون اساسی نیز نقض شد.
آقای انور گفت: اصول شرعی و اداری را در نظر میگیرم و کسی که انتخاب میشود از هر نظر به وی اعتماد شده است، مسوولین امارت اسلامی مسوولیت را یک امانت بزرگ میدانند و آنرا امتحان فکر میکنند و به همین خاطر است که برکنار شدن هیچگونه تاثیر ندارد.
همچنان مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سخنانی گفت، ما منسوبین امارت اسلامی مسوولیت را به عنوان منصب نمی بینند؛ بلکه مسوولیت میدانند و مسوولیت یک امتحان است.
اقای شهامت افزود: ما درد ملت را احساس میکنیم و تمام خواست ها و آرزو هایشان را میدانیم و وعده می سپارم که بخاطر آبادی کشور از استعداد ها استفاده کنیم و این اداره ستون پیشرفت و رفاه کشور است، تلاش خواهد شد تا به اهداف خود برسیم.
وی خطاب به ‌هموطنان که به کشور های خارجی رفته اند گفت: به کشور تان بر گردید و در آبادی آن سهم بگیرید.