شرطنامه و ضمایم پروژه تهیه و تدارک 8 قلم مواد خام پروسه تولید پایه های آهن کانکریتی، 28 قلم تجهیزات برقی جهت ویرنگ میتر بکس و 22 قلم آهن آلات پروسه تولید براکت شامل سه لات

برای معلومات بیشتر شرطنامه را دانلود نمایید 


دانلود پی دی اف :