شرطنامه، نقشه و جزئیات پروژه امور ساختمان سرک کوته سنگی الی دهمزنگ به طول (3226) متر

برای معلومات بیشتر شرطنامه و جزییات پروژه را دانلود نمایید 


دانلود پی دی اف :