جلسه به منظور تطبیق پلان عملیاتی و تسریع فعالیت در بندر غلام خان برگزار شد