دعوت نامه مطبوعاتی

 

قرار است محفل اختتامیه برنامه آموزشی مقدماتی رهبری و آگاهی از قوانین و پالیسی های خدمات ملکی برگزار گردد، به همین مناسبت از نمایندگان محترم رسانه ها دعوت به عمل می آید تا جهت پوشش خبری این برنامه، تشریف بیاورند.
موضوع: محفل اختتامیه برنامه آموزشی مقدماتی رهبری و آگاهی از قوانین و پالیسی های خدمات ملکی
وقت: پنجشنبه، ۱۹ عقرب (۱۵ربیع الثانی) ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر، لطفاً نیم ساعت قبل تشریف بیاورید
مکان: کتابخانه انستیتوت خدمات ملکی، افشار، ناحیه پنجم _ کابل، افغانستان