رسنیز بلنلیک

ټاکل شوې د مقدماتي رهبرۍ او د ملکي خدمتونو د قوانینو او پالیسۍ اړونده زده کړو د پای مراسم ترسره شي، په همدې مناسبت د رسنیو له درنو استازو هیله لرو، چې د دې مراسمو د پوښښ لپاره تشریف راوړي.
موضوع: د مقدماتي رهبرۍ او ملکي خدمتونو د قوانینو او پالیسۍ زده کړو د پای مراسم
وخت: پنجشبه، د لړم ۱۹مه (ربیع الثاني ۱۵مه)، ۰۰:۱۰ بجې تر غرمې مخکې؛ لطفاً نیم ساعت وړاندې تشریف راوړئ!
ځای: د ملکي خدمتونو انستیتوت کتابتون، افشار - پنځمه ناحیه - کابل، افغانستان